Flokk/Bever

Småspeiderombudet

Småspeiderombudet har ansvar for gjennomføringen av kretsens småspeider- og beverarrangementer.

Småspeiderombud: Wenche Grønås
Mail: wenche.gronas(at)mattilsynet.no