Småspeiderdagene: Gøy på landet


Sted: Vestby

 

Velkommen til «Gøy på landet» - Småspeiderdagene 2018!

Her kommer nærmere informasjon om
Småspeiderdagene 2018, som i år arrangeres på
Ødemørk 2. – 3.juni.

Arrangør er 1. Vestby speidergruppe og
småspeiderombudet i Follo krets.

VIKTIG! Alle deltakerne skal meldes på gruppevis via
medlemssystemet innen 28.mai 2018.
Du finner påmeldingslinken på Follo krets sine nettsider.

Hvor skal vi være?
Ødemørk:
Link til kart: gulesi der.no/m/h74Ud

Det er dårlig med kollektivforbindelser, og vi anbefaler samkjøring, da det er begrensede
muligheter for å parkere hest, kjerre, karjoler etc.
Det er ca. 100 meter å gå fra parkeringsplass til hovedområdet.

Registrering lørdag

Skjer i sekretariatet. En leder fra hver flokk foretar innsjekkingen på enhetens vegne, oppgir

korrigert (i forhold til listene i forhåndspåmeldingen), antall småspeidere og ledere samt
navn og fødselsdato/medlemsnummer på speiderne.

Registrering søndag (for dem som ankommer først da)
Skjer i sekretariatet. En leder fra hver flokk foretar innsjekkingen på enhetens vegne, oppgir
korrigert (i forhold til listene i forhåndspåmeldingen), antall småspeidere og ledere samt
navn og fødselsdato/medlemsnummer på speiderne.

Flagg
Vi ber om at flokkene tar med seg flagg og eventuelle flokkbannere til oppstillingsplassene.

Antrekk
Speiderdrakt, fottøy og yttertøy etter været. Særpreg/utkledning på markedsdagen.

Utstyr
Hver flokk må medbringe eget utstyr for overnatting og mat/utstyr til matlaging. Det
anbefales å slå opp gapahuker og lignende, da det er få soveplasser i åpent landskap. Det
meste av området er å regne som skogsterreng.

Ild
Det skal IKKE brukes åpen ild på arrangementet. Det vil bli mulig å få varmt vann i
stabsteltet.

Vann og vaskemuligheter
Det er vannkran på stedet, men egne vannkanner på medbringes.

Toaletter
Det er to utedoer på stedet, og det vil bli leid inn ekstra HIBAS-toaletter.

Kafeteria/kiosk
Vi arrangerer ikke kiosk eller kafeteria.
Barna kan ha med medbragte slikkerier og limonade, slik de har på øvrige turer.

Griller
Det vil bli satt opp felles griller på området for grilling lørdag kveld, ta med grillmat.
Arrangøren ordner med tilbehør i form av salat og annet grønt, dressing/sennep/ketchup og
annet som kan vare godt å ha til hamburgere/pølser.

Søppel og pant/tomgods
Det skal gjennomføres manngard på slutten av arrangementet. Lederne passer på at søppel
plukkes og samles på angitt sted.
Pant/tomgods samles i en pose og kan leveres til sekretariatet.

Konkurransen
Det avholdes informasjonsmøte for postmannskaper kl. 10.00 søndag. VÆR PRESIS!

Det vil i år som i fjor være to identiske rundløyper, slik at det ikke tar for lang tid. Hver
flokk/koloni må, tradisjonen tro, stille med en oppgave/aktivitet til løypa, og skal ha med nok
ledere til å bemanne to like poster samtidig.
Det er viktig at alle har sagt ifra på forhand om hvilke postoppgaver de skal ha, og hvor
mange lag de stiller. Utgangspunktet er at alle skal bemanne to like poster, og at
flokken/kolonien deler seg i lag på maks 6-7 deltakere.

Tema og forhåndsoppgave
Temaet i år er «Gøy på landet».
Lørdag vil det derfor arrangeres en god gammeldags markedsdag, hvor hver gruppe stiller
med en bod (både materiell til selve boden, og utstyr til «aktiviteten» som skal foregå).
Tenk eksempelvis «Emil i lønneberget».

Bodforslag: Noe spiselig, en lek, noe å lage, noe å gjøre etc.
Forhåndsoppgaven består av en markedsbod, i tillegg til at alle deltagerne skal være
tidsriktig antrukket.

Flokkene/koloniene som ikke har valgt en postoppgave ennå, må registrere den snarest her:
https://www.facebook.com/groups/162131950464875/

Leirbålsinnslag:
Forbered gjerne et innslag til leirbålet (for eksempel rop/hyl, sang eller sketsj) på
maks 5min, om dere har noe dere ønsker å vise frem.

Vi gleder oss til å se dere!

Wenche Grønås
Småspeiderombud
Follo krets
mob: 911 52 970

Marianne Bekkeli
Flokkleder
Vestby Speidergruppe
Tlf: 951 19 530

Gruppevis påmelding av leder i min.speiding: https://min.speiding.no/activities/view/1413