Leder

Lederombudet

Lederombudet har ansvar for å ledersamlinger og ledertrening for kretsens ledere. Lederombudet samarbeider med kretsens oppnevnte ledertrenere.

Lederombud: 
Mail: 

Oppnevnte ledertrenere for to år, fra november 2017:

Martin Olaisen

Kjersti Gjendem

Andy Hyde

Rune "Kermit" Røsrud

Ksenia Sazonova

Sven Bjørn Lilleslåtten