Nyheter


Nye nettsider

Nye nettsider

Publisert: 14.12.17

Velkommen til våre nye nettsider. Vi har etter mange år med eget design valgt å gå over til forbundets løsning for nett. I en overgangsperiode vil det være ting som mangler og kan være feil på disse sidene, men vi håper og tror at det innen kort tid vil gå seg til.
Har du forslag til endringer, rettelse av feil og eller mangler, så ta gjerne kontakt med oss på post@follokrets.no