Kretsting 2019

Møtet avholdes på Kolben kulturhus, 3 etg. kl. 18

Saksdokumenter: http://follo.speiderkrets.no/Om-Follo-Krets/Kretsting/Kretsting-2019

Alle grupper kan stille med gruppeleder + 1 representant for hvert 10 medlem.

For medlemsoversikt i gruppene, se vedlegg 1 i innkallingen (årsmelding)