Vil du være med å planlegge Regionsleir og Camp Education?

Vil du være med å planlegge Regionsleir og Camp Education?

Vil du være med å planlegge Camp Education 2018 og Regionsleir 2019? Kretsen mangler 1 representant for kretsen inn i samarbeidsgruppen for regionens prosjekter fremover.


Follo krets skal velge 3 representanter for kretsen, for å planlegge Camp Education 2018 og Regionsleir i 2019. To er allerede utpekt fra kretsstyret: Elisabeth Belsten og Erik Habberstad.

Kunne du tenke å være siste person, eller kjenner du til en som kan passe til "jobben"? 

Arbeidet omfatter hovedsakelig å representere kretsen på noen møter og eventuelt mindre oppgaver i oppfølgingen av dette.

Regionsleiren arrangeres i 2019 av Oslo, Follo, Østre Østfold, Fredrikstad, Asker&Bærum og Nedre Buskerud kretser. 

Camp Education arrangeres høsten 2018 av Oslo, Follo, Østre Østfold, Fredrikstad og Asker&Bærum kretser. 
Kontakt/mer informasjon: kretsleder@follokrets.no