Om Follo Krets

Om Follo Krets

Follo krets av Norges speiderforbund ble stiftet i 1978 og dekker i dag de syv Follo-kommunene i søndre del av Akershus, Samt de nordre kommunene i Østfold.
Kretsen arrangerer en rekke turer og kurs for alle aldersgrupper og er bindeledd mellom speidergruppene i området.

Kretsen kan nåes på mail: post(at)follokrets.no
Kretsens postadresse: Postboks 158, 1401 Ski

Kretsstyret

Kretsstyret velges på kretstinget og sørger for drift av kretsen gjennom året. 

Kretsleder: Elisabeth Belsten (Fagerstrand)
Mail: kretsleder(at)follokrets.no Tlf: 

Visekretsleder: Adrian Sørensen (Ås)

Styremedlem: Wenche Grønås (Vestby)

Styremedlem: David Kro Barlaup (Ås)

Styremedlem: Jarle André Ødegaard (Myrvoll)

Styremedlem: Hans Marius Ødegårdstuen (Drøbak)

Styremedlem: Vigleik Lutnæs (1. Jeløy)

Småspeiderombudet

Småspeiderombudet har ansvar for gjennomføringen av kretsens småspeider- og beverarrangementer.

Småspeiderombud: Wenche Grønås
Mail: wenche.gronas(at)mattilsynet.no

Speiderombudet

Speiderombudet har ansvar for gjennomføringen av kretsens arrangement for speidere i troppsalder.

Speiderombud: Talia Dubowski
Mail: talia.dubowski(at)gmail.com

Roverombudet

Roverombudet har ansvar for gjennomføringen av kretsens arrangement for speidere i roveralder.

Roverombud: Hans Marius Ødegårdstuen
Mail: hansern0604(at)hotmail.no 

Lederombudet

Lederombudet har ansvar for å ledersamlinger og ledertrening for kretsens ledere. Lederombudet samarbeider med kretsens oppnevnte ledertrenere.

Lederombud: 
Mail: 

Valgkomite

Valgkomiteen velges på kretstinget, og forbereder valgsaker til neste kretsting.

Medlem av valgkomiteen: Marit Carlsen
Mail: macarl(at)online.no

Medlem av valgkomiteen: Stian Green

Medlem av valgkomiteen: Vigleik Lutnæs

Regnskapsfører

Kretsen benytter seg av Colliers Råd & Bokføring AS for regnskapsføring.