Sakspapir til kretsting 2018

Beskrivelse:

Hei, her er da endelig innkalling til kretstinget 4. mars.

I tillegg til gruppeleder er det viktig at troppsleder eller noen andre med sentral rolle i troppsledelsen møter fra gruppene. Følgende fordeling gjelder for delegater fra gruppene: (minimum 1/3 av delegater utenom gruppeleder må være under 25 ved utgangen av 2018)

Myrvoll: GL + 7 (minimum 3 må være under 25)Siggerud: GL + 1 (valgt delegat må være under 25)
Fagerstrand: GL + 6 (minimum 2 må være under 25)
Nordby: GL + 5 (minimum 2 må være under 25)
Drøbak/Frogn: GL + 8 (minimum 3 må være under 25)
Langhus: GL + 11 (minimum 4 må være under 25)
Ski: GL + 14 (minimum 5 må være under 25)
Sofiemyr: GL 
Kolbotn: GL + 9 (minimum 3 må være under 25)
Bjørnemyr: GL + 7 (minimum 3 må være under 25)
Vestby: GL + 12 (minimum 3 må være under 25)
Ås: GL + 10 (minimum 4 må være under 25)
Oppegård: GL + 5 (minimum 2 må være under 25)
Nesodden: GL + 3 (minimum 1 må være under 25)
Son: GL + 1 (valg delegat må være under 25)
Råde: GL + 1 (valgt delegat må være under 25)
Rygge: GL + 3 (minimum 1 må være under 25)
Våler: GL + 5 (minimum 2 må være under 25)
Jeløy: GL + 10 (minimum 4 må være under 25)
8. Moss: GL + 4 (minimum 2 må være under 25)
Moss FA: GL + 2 (minimum 1 må være under 25)