Speider

Speiderombudet

Speiderombudet har ansvar for gjennomføringen av kretsens arrangement for speidere i troppsalder.

Speiderombud: Talia Dubowski

E-mail: talia.dubowski@gmail.com