Speider

Speiderombudet

Speiderombudet har ansvar for gjennomføringen av kretsens arrangement for speidere i troppsalder.

Speiderombud: Benjamin Hebnes 
Mail: behebnes(at)gmail.com

Speiderombud: Mads Ankarstrand
Mail: Mads(at)dfsg.no