Speider

Speiderombudet

Speiderombudet har ansvar for gjennomføringen av kretsens arrangement for speidere i troppsalder.

Speiderombud: Benjamin Hebnes 
Mail: shebnes(at)online.no

Speiderombud: Mads Ankarstrand
Mail: Mads(at)dfsg.no