Kretsting

Kretstinget er kretsens øverste organ, og avholdes hver vår. Ved behov kan det i tillegg kalles inn til ekstraordinære kretsting.

Du finner sakspapirer og protokoll til kretstingene ved å klikke deg inn på årstallene til venstre.