Kretsting


Sted: Kolben (3. etg). Strandliveien 1, 1410 Kolbotn

 

Agenda for kretsting:

  • Årsmelding
  • Regnskap og revisjonsberetning
  • Arbeids- og langtidsplan (2019 - 2022)
  • Budsjett
  • Valg
  • Henstillinger

Vi ses!

Teknisk arrangør: Kretsstyre Follo Krets

Saksdokumenter: http://follo.speiderkrets.no/Om-Follo-Krets/Kretsting/Kretsting-2019

Frist for innsending av saker: 7. Februar

(kontakt: Elisabeth Belsten - post@follokrets.no )