Småspeiderdagene


Sted: Breivoll

 

Småspeiderdagene arrangeres i år på Breivoll friluftsområde ved Nesset innerst i Bunnefjorden. Arrangementet er samtidig med patruljenes kretskonk, og på lørdag blir det felles feiring av kretsens 90-årsbursdag, og felles leirbål på kvelden. På søndag blir det tradisjonell postløype for småspeiderne.

 

Kart over leirområdet på Breivoll

Innsjekk –  henting – parkering

Innsjekk skjer gruppevis ved leirområdet (se kart). Det er parkeringsplasser markert med blå P på kartet. Parkeringsplassen nærmest leirområdet er ikke så veldig stor, det er derfor praktisk om en del parkerer på parkeringsplassen nærmere Nesset, og går inn, vei inn er markert med stiplet rød linje på kartet (starter på stor sti som går bratt ned mot sjøen nederst på P-plassen).

Påmelding

påmelding skjer gruppevis via medlemssystemet, senest 17.mai.

Tema - forhåndsoppgave

Tema i år er BURSDAG og forhåndsoppgave for gruppene blir å lage en bursdagspresang til en annen gruppe..

Det er også fint å ta med noen gøyale bursdagsklær. Vi feirer 90-årsbursdag på lørdagen!

Overnatting

Overnatting skjer på egen del av Breivoll friområde (se kart). Det vil være toaletter og tilgang på drikkevann på området. Leirområdet er en åpen gresslette.

 

Bading og nærhet til sjøen

Bading skal bare skje under oppsyn av egen leder/voksen. Breivoll ligger fint til ved sjøen og i tillegg til strendene er det noen områder med svaberg i nærheten av leirområdet. Generelt gjelder det at småspeiderne ikke får oppholde seg på svabergene ned mot sjøen. Vi oppfordrer de småspeidere som har til å ta med flytevest/redningsvest.

 

Program

Program
Lørdag 25.mai  
1300 Oppmøte og registrering
1500 Ledermøte
  Rigging av leir
1600 Samling for småspeidere (på småspeiderområdet)
1700 Felles bursdagsfeiring (fellesområdet)
  Grilling / middag
  Leirbål
2300 Ro
Søndag 26. mai  
0800 Flaggheis (fellesområdet)
0800-0900 Frokost
0900 Orientering postmannskaper
10.30 Postlløype starter
1300 Lunsj, nedrigging av leir
1400 Premieutdeling og avslutning
1430 - 1500 Rydding - ferdig

 

Deltakelse for beverspeidere

Alle er invitert til bursdagsfeiring av kretsen lørdag 25.mai, men på småspeiderledersamling 11.april kom det ønsker om deltakelse på postløype og evt. overnatting også for beverspeidere. Det blir derfor i år opp til gruppene selv å avgjøre hvor stor del av arrangementet beverspeidere deltar på. Ved påmelding av beverspeidere gjelder følgende: I påmeldingsskjema trykk på “rediger” under “ekstra spørsmål” og kryss av for hvilke dag(er) de aktuelle beverspeiderne deltar.

 

Postløype

Alle grupper som skal delta med småspeidere på postløypen søndag 26.mai må stille med postmannskap og opplegg til to (like) poster. For å få en grei gjennomføring av postløypen blir det –  som de siste årene – lagt opp to parallelle, like postløyper, og alle gruppene har én post i hver løype. De gruppene som ikke meldte inn poster på småspeiderledersamling 11.april må melde inn hva slags post de stiller med. Gi beskjed til småspeiderombud Wenche Grønås på wenche.gronas(at)mattilsynet.no.

 

Spørsmål

småspeiderombud Wenche Grønås

Epost: wenche.gronas(at)mattilsynet.no

  eller 

flokkleder 1.Ås Marius Hauglin (teknisk arr.)

Epost: marius.hauglin[at]gmail.com

Tlf.: 99459839