Trinn 1 - Lederkurs


Sted: Stallerudhytta (Vevelstadveien 81, 1404 Ski)

 

Dette er første kurset i grunntreningen for speiderledere.

Deltakerne skal etter endt kurs ha grunnleggende kompetanse, kunnskap og ferdigheter for å kunne planlegge og gjennomføre gode speidermøter- og turer for speidere.

Vi tar for oss temaer som speidingens idé og verdigrunnlag, å være speiderleder, speidermetoden, speiderprogrammet, friluftsliv i
speiderarbeidet og trygge speideraktiviteter og turer.

Forutsetningen for å delta er at du har gjennomført Lederstart (Introkurset og ledersamtalen). Det vil bli gjennomført ledersamtale i Follo 6. mars (https://www.facebook.com/events/2519590924722195/). Introkurset er et selvstudium som finnes her: https://speiding.no/laer-ledelse/vaere-speiderleder/slik-blir-du-speiderleder (høyre marg).

Trinn 1 holdes på Stallerudhytta mellom Langhus og Siggerud (https://goo.gl/maps/E9BMR9PBJX82).

Påmeldingsfristen er 24. mars. Påmeldingen i medlemsystemet: https://min.speiding.no/activities/view/1592