Peff3 - Etterkveld


Sted: Langhus Speiderhus

 

Peffkurs 3 er for de som har gjennomgått peffkurs 1 og 2. På dette "kurset" skal dere gjennomføre en patruljetur. Fristen er fra slutten av peffkurs 2.

Peffkurs 3 foregår slik:

  • Planlegging av en patruljetur med egen patrulje
  • Gjennomføring av turen i tråd med kravene til Peffkurs 3
  • Evaluering av turen

Peff 3 er en patruljetur som gjennomføres i egen gruppe eller i regi av kretsen. Patruljeturen skal tilfredsstille kravene til Peffkurs 3. 

  1. Alle i patruljen skal ha minst én konkret oppgave i forbindelse med planlegging og gjennomføring av haiken.
  2. Patruljen lager logg fra haiken og leverer den til troppslederen.
  3. Alle i patruljen skal være med på en oppsummering av hvordan turen gikk og hva som er nyttig å huske på til neste gang.
  4. Patruljehaiken skal gjennomføres av patruljen alene - uten voksen leder.

Deltakerne skal ha peffansvaret i forbindelse med turen (også hvis de er patruljeassistenter til vanlig) og sørge for at alle kravene over blir oppfylt. Loggen fra haiken og notater fra oppsummeringen av turen skal sendes inn som rapport til kretsen for godkjenning og registrering av gjennomført Peff 3.

I gruppa er det troppslederen som har ansvaret for å følge opp gjennomføringen av patruljeturen og bistå patruljen i rapporteringen til kretsen. Rapportering skjer til Elisabeth Belsten (Kretsleder) på post@follokrets.no  og merk mailen med "Gjennomført Peffkurs 3", gruppe og patruljenavn.

For å få "peffkurs 3" merke, må den som gjennomfører kurset ha ansvar for patruljen. Er det flere i samme patrulje som har gjennomført både peffkurs 1 og 2, og har lyst til å ta peffkurs 3 merke, så må dere gjennomføre flere patruljeturer sammen hvor den aktuelle personen som skal ta merket har ansvaret for turen.

Etterkvelden vil foregå på Langhus Speiderhus den 13. Januar kl. 18.00, og er slutt ca. kl. 20.00. Vi skal spise pizza.