Leder

Lederombudet

Lederombudet har ansvar for å ledersamlinger og ledertrening for kretsens ledere. Lederombudet samarbeider med kretsens oppnevnte ledertrenere.

Lederombud: Vidar Falck-Muus
Mail: vidarfm(at)gmail.com

Oppnevnte ledertrenere for to år, fra november 2017:

Martin Olaisen

Kjersti Gjendem

Andy Hyde

Rune "Kermit" Røsrud

Ksenia Sazonova

Sven Bjørn Lilleslåtten