Rover

Roverombudet

Roverombudet har ansvar for gjennomføringen av kretsens arrangement for speidere i roveralder.

Roverombud: Hans Marius Ødegårdstuen
Mail: hans.marius.oedegaardstuen(at)drobakspeiderne.no