Ledersamtalen


Sted: Langhus Speiderhus kl. 18.30, 19. September

 

Ledersamtalen er en del av lederstart , som er første steg i grunntreningen for speiderledere. Det overordnede målet er å gjøre nye ledere kjent med speidingens bakgrunn, viktige kjennetegn og prinsipper, samt å gi en forståelse for hva speiding er og hva det innebærer å være leder i Norges speiderforbund.
De som skal delta må forberede seg ved å gå igjennom "Introkurset", som er et selvstudium. Introkurset støtter seg på heftet Velkommen som leder .
Introkurset og "Velkommen som leder " finner du på denne siden: https://speiding.no/laer-ledelse/vaere-speiderleder/slik-blir-du-speiderleder

Påmelding: https://min.speiding.no/activities/view/1443